Razpis Erasmus+ za leto 2021: Izobraževanje in usposabljanje, mladina, šport in Jean Monnet

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov za izvajanje programa za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport Erasmus+ za leto 2021.

V okviru tokratnega razpisa bo na voljo 2 453,5 milijona EUR.

Izvajanje tega razpisa za zbiranje predlogov je odvisno od naslednjega:

  • sprejetja predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravnega okvira programa Erasmus+ in uvedbi programa Erasmus+ ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1288/2013 s strani zakonodajnega organa brez bistvenih sprememb,
  • pozitivnega mnenja odbora, ustanovljenega s temeljnim aktom, o letnem programu dela za izvajanje programa Erasmus+ v letu 2021,
  • sprejetja programa dela za leto 2021 s strani Komisije po posvetovanju s programskim odborom,
  • razpoložljivosti proračunskih sredstev, predvidenih v predlogu proračuna za leto 2021, potem ko proračunski organ sprejme proračun za leto 2021,
  • imenovanja nacionalne agencije s strani nacionalnega organa in sprejetja s strani Komisije ter podpisa sporazumov o prispevku.

Za financiranje v okviru programa Erasmus+ se lahko prijavi kateri koli javni ali zasebni subjekt, ki je dejaven na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa.

Poleg tega lahko skupine mladih, ki so dejavni v mladinskem delu, ne pa nujno v okviru mladinske organizacije, zaprosijo za financiranje za učno mobilnost mladih in mladinskih delavcev ter za strateška partnerstva na področju mladine.

Več o ključnih ukrepih in vse podrobnejše informacije lahko najdete tukaj

Vir: Evropska komisija, Generalni direktorat za izobraževanje, mladino, šport in kulturo