Amnesty International Slovenije objavlja razpis za zunanjega sodelavca_ko na področju mladinskega dela in izobraževanja

Amnesty International Slovenije išče zunanjega sodelavca ali sodelavko, ki bo v okviru projekta »Start the Change«, namenjenega mladim med 15. in 24. letom ter njihovim pedagogom, prevzel_a vlogo mladinskega delavca_ke. Delo bo predvidoma potekalo po fleksibilnem urniku v obsegu približno 40 ur na mesec od septembra 2018 do junija 2019 z možnostjo podaljšanja do junija 2020.

Prijavitelji in prijaviteljice morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj univerzitetna izobrazba oziroma izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje, s področja izobraževanja, socialnega dela ali družbenih ved,
  • izkušnje z mladinskim delom in izobraževanjem,
  • nekaznovanost,
  • vozniško dovoljenje kategorije B in lastno prevozno sredstvo,
  • osnovne veščine dela z računalnikom in pisarniškimi programi.

Od prijavljenih kandidatk in kandidatov poleg izpolnjevanja zahtevanih pogojev pričakujejo tudi visoko stopnjo motiviranosti za delo z mladimi, funkcionalno pismenost, organizacijske sposobnosti ter hkratne zmožnosti timskega in samostojnega dela.

Prijavo pošljite v elektronski obliki na sola@amnesty.si do vključno 30. 4. 2018 ali po pošti na naslov Amnesty International, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana. Prijava naj vključuje življenjepis ter kratko motivacijsko pismo, v katerem pojasnite, kako bi se lotili motiviranja mladih za aktivno delovanje v njihovem okolju. Dokazila o izobrazbi, nekaznovanosti in vozniškem dovoljenju bo izbrana kandidatka ali kandidat posredoval_a naknadno. Primerne kandidate in kandidatke bodo povabili na osebni razgovor.

Besedilo razpisa najdete tukaj.