Center za socialno delo Ljubljana išče strokovnega_o delavca_ko v programih

Center za socialno delo Ljubljana je objavil razpis za prosto delovno mesto, kjer iščejo strokovnega_o delavca_ko v programih.  

Delo bo trajalo določen čas (12 mesecev), 40 ur na teden. Iščejo osebo, ki ima visokošolsko izobrazbo  2. stopnje, visokošolsko univerzitetno (prejšnja) ipd. izobrazbo, Socialno delo in svetovanje, oziroma kot alternativno izobrazbo visokošolsko izobrazbo 2. stopnje, visokošolsko univerzitetno (prejšnja) izobrazbo ipd., ali Pravo.  

Poskusno delo bo trajalo 3 mesece.  

Rok prijave je 18. 10. 2020.  

Več informacij lahko najdete na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, tukaj.