Članice mreže L’MIT se predstavijo: Legebitra

DIC Legebitra je civilnodružbena organizacija LGBT, ki deluje na področjih človekovih pravic, izobraževanja, duševnega, fizičnega in spolnega zdravja ter se zavzema za družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoštovanju spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza.

Mladinski center (MC) Legebitra je prvi mladinski center pri nas, specializiran za LGBT-mlade. Namen mladinskega centra je zagotavljati varnejše in vključujoče okolje, v katerem se bodo lahko mladi z nenormativnimi spolnimi identitetami in usmerjenostmi vključevali v raznolike dejavnosti ter se tako opolnomočili za odraslo življenje in družbo.

V MC Legebitra lahko mladi po principu “vse na enem mestu” dobite celostno podporo:

  • program MC: prostočasne aktivnosti, družabni dogodki, izobraževalne delavnice, krožki, tabori, info – točka, Kavarniški večeri …
  • druge aktivnosti za mlade: pisanje za Narobe blog, organizacija Živih knjižnic, prostovoljnenje pri Filovajah, udeležba pri terenskih aktivnostih …
  • program prostovoljstva, v okviru katerega se lahko mladi na organiziran in strukturiran način vključite v prostovoljske aktivnosti (trenutno imajo več kot 50 registriranih in usposobljenih prostovoljk_cev);
  • program svetovanja in samopomoči: na voljo sta socialna delavka in psihologinja, ki lahko z mladimi naslavljata številna vprašanja, težave in izzive, s katerimi se soočajo doma, v šoli in v družbi; deluje tudi skupina za samopomoč Artish mladinska ustvarjalnica;
  • program zdravja, ki mladim nudi možnost svetovanja o varni in odgovorni spolnosti, vključno z brezplačnim in anonimnim testiranjem na različne spolno prenosljive okužbe ter povezavo z zdravstvenim sistemom.

Več informacij o Legebitri najdete tukaj.