Javni razpis za sofinanciranje projektov s področja enakosti žensk in moških za leto 2020

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje projektov na področju enakosti žensk in moških na področjih spolnega nadlegovanja in preseganja spolnih stereotipov.

Raziskave niso predmet javnega razpisa in v okviru javnega razpisa ne bodo financirane. Vloge prijaviteljev, ki bodo med dejavnostmi projekta vključevale raziskave, bodo zavrnjene.

Na razpisu lahko sodelujejo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • imajo ustrezno dokazilo o registraciji,
  • izpolnjujejo pogoje, določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah,
  • prijavljeni projekt v celoti predstavlja nov pristop k obravnavani tematiki enakosti spolov (npr. inovativnost in ustvarjalnost pristopa, nov način dela s ciljno skupina, nova ciljna skupina), ki ga prijavljena organizacija še ni izvajala
  • posamezen_a prijavitelj_ica prijavi največ en projekt in je hkrati lahko partnerska organizacija pri največ enem prijavljenem projektu,
  • prijavljeni projekt se bo izvajal na območju Republike Slovenije.

Rok prijave je 28. 2. 2020.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.