CZM zaposli samostojnega strokovnega delavca

Javni zavod Center za mlade Domžale objavlja prosto delovno mesto Samostojni strokovni delavec VII/2 (m/ž).

Zahtevana strokovna izobrazba je VII/II, humanistična, družboslovna smer, delovne izkušnje naj bodo vsaj eno leto. Obseg dela je 40 ur tedensko, delovni čas je neenakomerno razporejen, zaposlitev pa se razpisuje za določen čas 12 mesecev. Predviden začetek dela je 1. 9. 2019.

Zahtevana znanja:

  • znanje slovenskega jezika,
  • aktivno znanje enega svetovnega jezika,
  • pasivno znanje še vsaj enega svetovnega jezika, obvladovanje informacijske tehnologije (računalnik, programska orodja, digitalni projektor, ozvočenje, …),
  • izkušnje pri opravljanju dela z otroki in mladostniki,
  • sposobnosti organiziranja in vodenja.

Prijava naj vsebuje:

  • spremni dopis s kontaktnimi podatki (naslov, e-naslov, telefon) z navedbo prilog,
  • življenjepis v obliki Europass (http://www.europass.si/),
  • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
  • ustrezne izjave oz. obrazložitve v zvezi z izpolnjevanjem posebnih zahtev delovnega mesta,
  • podroben opis dosedanjih delovnih izkušenj (na največ 1 A4 strani).

Zaželeno je, da kandidati predložijo motivacijsko pismo in opis priložnosti ter izzivov na tem delovnem mestu (na največ 1 A4 strani).

Kandidati naj prijave v zaprti ovojnici s pripisom ”RAZPIS – SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC” pošljejo priporočeno na naslov Center za mlade Domžale, Ljubljanska c. 58, p.p. 99, 1230 Domžale. Rok za prijavo je 8 dni.

Datum objave razpisa je 18. 6. 2019.

Več informacij o delovnih nalogah ter ostale informacije najdete tukaj.