Priročnik za strokovne delavce in starše: Zgodnji znaki avtizma

Priročnik “Zgodnji znaki avtizma” prinaša nekaj prvih informacij, ki jih morajo poznati zlasti strokovni delavci v vrtcih in v pediatričnih ambulantah, da lahko dovolj zgodaj prepoznajo znake, ki kažejo na to, da gre pri otroku morda za katero od oblik avtizma in na to opozorijo starše.

Najdete ga tukaj.