Dan odprtih vrat projekta Skupnosti MOST

V programu Skupnosti MOST gradijo mrežo posebnih stanovanjskih skupnosti in spremljanih gospodinjstev za reintegracijo in resocializacijo za zdravljene alkoholike in druge zasvojene po zaključku osnovnega zdravljenja.

So konzorcij 4 ustanov, ki poleg pomoči zasvojenim in njihovim svojcem skrb namenjajo tudi preventivi in razvoju učinkovitih strokovnih pristopov.

Vabijo vas na dan odprtih vrat, ki bo potekal v četrtek 4. 2. 2021 ob 13.00 preko ZOOM povezave, kjer bodo v dobri uri predstavili naše delo, utrinke iz skupnosti, medprojektno sodelovanje, prisluhnili pa boste lahko tudi kratkima predavanjema.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: Program Skupnosti MOST