Delovno mesto koordinatorja (m/ž) projekta Okusi medkulturnosti

Na društvu PiNA razpisujejo delovno mesto koordinatorja (m/ž) projekta Okusi medkulturnosti.

Namen projekta je krepiti zaposljivost in socialno vključenost pripadnikov italijanske narodne skupnosti, narodnih skupnosti narodov nekdanje SFRJ in priseljencev na področju kulturnega in gastronomskega turizma ter kulinarike. Projekt predvideva razvoj in izvedbo inovativnega izobraževalnega programa na področju kulturnega in gastronomskega turizma, kulinarike in kulturnega managementa ter izobraževanje na delu. 

Zaposlitev predvideva 40-urni delavnik oz. polni delovni čas, delo pa bo potekalo v dopoldanskem in popoldanskem času na sedežu PiNE in na terenu v Kopru ter Novi Gorici. Razgovori bodo potekali 3. 5. 2022 na sedežu PINE, Gortanov trg 15, Koper. Prijavo z življenjepisom in motivacijskim pismom sprejemajo do 29. 4. 2022 na delo@pina.si.

Več informacij o obsegu dela in zaželenih kompetencah je na voljo tukaj.

Vir: KID PiNA