Društvo Humanitas razpisuje prosto delovno mesto za skrbnika oz. skrbnico financ

Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje razpisuje prosto delovno mesto za skrbnika oz. skrbnico financ.

Iščejo osebo, ki ima večletne izkušnje s finančnim vodenjem organizacije v nevladnem sektorju (društvo, zavod ipd.) in finančnim vodenjem projektov ter pripravo stroškovnikov in finančnih poročil za nacionalne in evropske projekte.

Glavne delovne naloge so:

  • skrb za gospodarjenje s sredstvi in likvidnostno načrtovanje ter spremljanje sredstev, pridobljenih iz projektov in programov društva
  • spremljanje in vodenje stroškovnega in finančnega dela projektov in izdelovanje finančnih poročil (EuropeAid, Erasmus+, Amif, nacionalni projekti idr.)
  • sodelovanje pri izdelavi projektih stroškovnikov ob prijavah novih projektov
  • spremljanje sprotnih računovodskih izpisov društva in redna komunikacija z zunanjim računovodstvom
  • priprava in pregled plač, potnih nalogov in povračil materialnih stroškov ter drugih administrativnih zadev
  • priprava letnega finančnega poročila društva
  • sodelovanje pri delu s potencialnimi zunanjimi revizorji
  • zagotavljane finančne zakonitosti poslovanja društva
  • sodelovanje pri organizaciji društvenih dogodkov po potrebi.

Pogoji so izobrazba najmanj VI. stopnje, osnovno znanje knjigovodstva, dobro poznavanje računalniških orodij Microsoft Office, še posebej Excel ter dobro znanje slovenskega in angleškega jezika.

Prijave z življenjepisom in motivacijskim pismom sprejemajo na info@humanitas.si.

Več informacij o delovnem mestu je na voljo tukaj.

Vir: Društvo Humanitas