Društvo mladinski ceh razpisuje 2 prosti delovni mesti za mladinska delavca

Društvo mladinski ceh razpisuje 2 prosti delovni mesti z nazivom mladinski delavec.

Trajanje zaposlitve: 9 mesecev (od 1. 3. 2018 do 30. 11. 2018). Tedenska delovna obveznost: 40 ur. 

Prijavijo se lahko mladi med 15. in 29. letom starosti, ki spadajo v eno izmed naslednjih skupin:

  • so iskalci prve zaposlitve,
  • so registrirano brezposelni pri Zavodu RS za zaposlovanje,
  • niso v delovnem razmerju ali samozaposleni in
  • se ne izobražujejo ali usposabljajo za namen povečanja spretnosti, znanj in kompetenc za izboljšanje položaja na trgu dela vsaj zadnje štiri tedne pred 10. 11. 2017.

Okvirni opis nalog:

  • sodelovanje pri koordinaciji projektov in aktivnosti,
  • sodelovanje pri komunikacijskih aktivnostih organizacije,
  • spremljanje in delo z mladimi,
  • priprava in pisanje poročil.

Okvirna osnovna bruto plača:  1.050,00 EUR.

Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim kandidatom/ko sklenjena samo v primeru, da bo Društvo mladinski ceh izbrano na javnem razpisu »Zaposlitev na področju mladinskega dela v mladinskem sektorju« Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport.

Rok prijave je 9. 2. 2018.

Več informacij najdete tukaj, lahko pa jih tudi pokličete na telefonsko številko 031 313 031, ali jim pišete na ceh@mladinski-ceh.si.