Društvo SOS telefon vabi nove prostovoljke za svetovalno delo na SOS telefonu

Društvo SOS telefon organizira osnovno usposabljanje za prostovoljno delo.

Prostovoljno delo je še posebej pomembno za izvajanje njihovih programov. Prostovoljke so vključene v izvajanje vseh programov Društva SOS telefon ter v njihove številne aktivnosti.

V okviru osnovnega usposabljanja pridobite specializirana strokovna znanja s področja problematike nasilja nad ženskami in nasilja nad otroki ter osnovne praktične veščine za svetovalni pogovor z žrtvijo nasilja.

Usposabljanje bo potekalo na spletu, v aprilu in maju 2021.

Če ste ženskega spola, stari vsaj 18 let in vas zanima svetovalno delo z žrtvami nasilja, jim lahko pišete na e-naslov: drustvo-sos@drustvo-sos.si.

Več o njihovem delovanju in prostovoljstvu si lahko preberete tukaj.

Vir: Društvo SOS