Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MOL

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo objavlja Javni programski razpis za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju MOL.

Predmet razpisa je sofinanciranje programov kulturnih društev na posameznih področjih ljubiteljskih kulturnih dejavnosti: glasba, gledališče in lutke, ples, folklorna dejavnost in ljudski pevci, film in video, literatura, likovna in foto dejavnost, sodobni načini umetniškega izražanja, ki so:

  • redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
  • produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
  • skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta;
  • izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj.

Vir: JSKD