Evropski dan informiranja mladih 2020

Evropski dan mladinskega informiranja obeležujemo 17. aprila, ko je Evropska agencija za informiranje in svetovanje mladih – ERYICA, postavila mladinsko informiranje na evropski zemljevid.

Tudi na Ljubljanski mreži info točk, kjer se ukvarjamo z informiranjem mladih v Mestni občini Ljubljana, si želimo prispevati k večji vidnosti informiranja mladih, zato spodbujamo, da informacije krožijo in na ta način dosežejo čim večje število mladih.

Zato se pridružujemo kampanji ERYIC-e, ki cilja na mlade!

Namen letošnje kampanje, ki jo je zastavila ERYIC-a, je povabiti mlade h kritičnemu premisleku in spodbuditi mladinsko zagovorništvo o eni najbolj vročih tem v novem desetletju: podnebnih spremembah.

Dejstvo je, da podnebne spremembe vplivajo na naše ekosisteme in način našega življenja. Podnebna kriza je tudi ena izmed glavnih tem, ki je spodbudila mlade k protestom. Mladi so s pobudami, kot je Petek za prihodnost, prevzeli boj in protestirali proti pomanjkanju ukrepov na področju podnebnih izrednih razmer.

Cilj kampanje EYID 2020 je: 

  • Ozaveščati o pomembnosti preverjanja dejstev in virov informacij.
  • Opolnomočiti mlade, da se zavedajo, da je problem vseprisoten v našem okolju.
  • Spodbujati mlade, da se seznanijo z najnovejšimi novicami, dejstvi in ​​raziskavami o podnebnih spremembah in kaj lahko storite vi.
  • Podpreti mlade pri iskanju načinov za zmanjšanje vpliva na okolje in spodbujati h ukrepanju in širjenju besede.

Spodbujamo vas:

Bodite obveščeni

Mladinske informacijske službe so dolžne mladim zagotoviti orodja in vire, potrebne za učenje preverjanja virov informacij, odkrivanja dezinformacij in širjenja informacij na odgovoren način.

Preverite sami

Mladi bi se morali počutiti oponomočeni, da proaktivno preverjate svet, ki vas obdaja, eksperimentirate in ukrepate.

L’MIT bo tako v času kampanje posredoval zanimive članke, akcije in pobude s področja podnebnih sprememb.

Sodelujete pa lahko v fotografskem natečaju na temo podnebnih sprememb, ki ga najdete tukaj.