Forus išče zunanjo_ega izvajalko_ca za izvedbo študije

Na Platformi Sloga so objavili razpis za delo in sicer Forus, svetovna mreža, katere namen je krepitev vloge civilne družbe za učinkovite družbene spremembe in vključuje 69 naconalnih platform in 7 regionalnih koalicij iz Afrike, Amerike, Azije, Evrope in območja Tihega oceana, išče zunanjo_ega svetovalko_ca za izvedbo študije o izkušnjah nacionalnih platform za spodbujanje državljanskega prostora in ugodnega okolja, ki sodbua civilno družbo. Iščejo svetlovalko_ca z močnim akademskim in praktičnim razumevanjem problemov državljanskega prostora in ugodnega okolja za civilno družbo.  

Prijavijo se lahko tiste_i, ki:  

  • imajo opravljen podiplomski študij (PhD ali MSc) na področju raziskovalnih ali razvojnih študij,  
  • imajo odlično razumevanje vprašanj, povezanih z državljanskih prostorom, zaželjeno je, da imajo praktične izkušnje dela na področju v nevladnih organizacijah in mrežah, ki delujejo v državah v razvoju in/ali državah, kjer se državljanski prostor krči,  
  • imajo odlične kvalitativne raziskovalne veščine in izkušnje s terensikimi raziskavami ter spletnimi intervjuji,  
  • imajo veščine presečne analize ob upoštevanju spola, kulture itn.,  
  • imajo visoko stopnjo zavedanje kulture,  
  • imajo osvojeno odlično raven angleščine in/ali francoščine/španščine,  
  • se zavedajo digitalne varnosti in veščin varne komunikacije.  

Prijave potekajo v elektronski obliki, prijavnico lahko pošljete na e-poštni naslov recruitment@forus-international.org, s pripisom v zadevi: “Scoping Study of national NGO platforms’ experiences in promoting an enabling environment”.

Rok prijave je 5. 4. 2020. 

Vloga mora vsebovati: 

  • Podroben življenjepis, vključno s povezavami do študij in predhodno opravljenega dela, in vsaj 3 reference. 
  • Predlog, kako se bo delo izvajalo, vključno z opisom pristopa k pregledu nacionalnih platform o njihovih izkušnjah z delom na področju; celovito metodologijo študije, časovni okvir in koledar izvajanja raziskave.
  • Podroben proračun. 

Več informacij lahko najdete tukaj.