Iščejo se fotografije za projekt Širimo solidarnost

Humanitas v sklopu mednarodnega projekta “Širimo solidarnost” išče fotografinje in fotografe, da prispevate fotografije na različne teme.

Izmed vseh fotografij bodo skupaj s projektnimi partnerji iz Hrvaške, Italije, Poljske, Francije in Španije izbrali po eno fotografijo iz vsake sodelujoče države.

Teme so:

  • duševno zdravje,
  • podnebne spremembe,
  • enakost med spoloma,
  • rasizem,
  • družbena neenakost,
  • diskriminacija.

Pri izboru fotografij je treba upoštevati smernice Kodeksa oblikovanja podob in sporočil na področju razvojnega sodelovanja in izobraževanja.

Če bo vaša fotografija izbrana, vas bodo povabili k pripravi enominutnega videa v angleškem jeziku, v katerem boste opisali, kdaj, kje in kako je bila fotografija posneta in zakaj je pomembna.

Za namen promocije projekta pa bodo potrebovali tudi vaš kratek življenjepis in fotografijo.

Za izbrano fotografijo bodo zakupili avtorske pravice v znesku 900 EUR bruto, pogodbo pa boste podpisali s hrvaško organizacijo Centar za mirovne studije, ki je nosilec projekta.

Več informacij o projektu lahko najdete tukaj

Vir: Sloga