Vabljeni v delovno skupino za trajnostni razvoj

Mladinski svet Slovenije ustanavlja delovno skupino za trajnostni razvoj mladih in mladinskih organizacij, v kateri bodo članice in člani skrbeli za okoljski in družbeni vidik trajnostnega razvoja mladinskih organizacij ter ozaveščanje mladih o okoljski prihodnosti.

S svojim delovanjem bo skupina podpirala mladinske organizacije v trajnostnih odločitvah in iskala rešitve na izzive mladinskih organizacij, s katerimi se srečujejo na področju naslavljanja tematik trajnostnega razvoja.

V skupino vabijo mlade posameznice in posameznike, predstavnike in člane mladinskih organizacij, ki si želijo biti aktivni na področju okoljske problematike in bodo s svojim delovanjem delili svoje znanje ter izkušnje pri razvijanju pobud namenjenih mladinskim organizacijam in mladim.

Delovanje delovne skupine bo naravnano v smeri zagotavljanja kreativnega prostora in spoštovanja drug drugega, v katerem bodo člani lahko izražali in delili svoja stališča ter s pomočjo drugih članov skupine in s podporo Mladinskega sveta Slovenije organizirali akcije in pobude ter določali usmeritve naslavljanja izzivov trajnostnega razvoja v mladinskih organizacijah.

Vloga skupine bo tudi zbiranje pobud mladih in mladinskih organizacij ter skrb za sodelovanje z odločevalci.

Zainteresirane prosijo, da do 10. 6. 2021 izpolnijo obrazec, ki ga najdete tukaj.

Več informacij najdete tukaj

Vir: MSS