2. razpis za Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani

Odprt je 2. razpis za Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani. Namenjen je raziskovalcem UL, ki imate tehnologijo ali rešitev za že identificirane izzive, da jih hitreje in lažje uresničite.

Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani je namenjen projektom na področju prenosa znanja, ki jim do sklenitve licenčne/prodajne pogodbe/pogodbe o skupnem razvoju ali prijave na večji razpis za preverbo koncepta manjka:

  • študija izvedljivosti,
  • raziskava trga,
  • delujoči prototip,
  • potrditev delovanja tehnologije v industrijskem/kliničnem okolju ali
  • vzpostavitev odnosov z relevantnimi podjetji.

Inovacijski sklad Univerze v Ljubljani bo že drugo leto zapored sofinanciral perspektivne inovativne projekte v višini do 25.000 € in jim pomagal do višje stopnje tehnološke pripravljenosti.

Kdo lahko kandidira:

  • Raziskovalni projekti, katerih intelektualna lastnina je v lasti UL.
  • Če je lastnikov več, mora biti tehnologija vsaj v 50-% lasti UL (če sta lastnika 2) oz. vsaj v 30-% lasti UL (če so lastniki 3 ali več).
  • Če gre za univerzitetni know-how, morajo biti urejena pravna razmerja z UL.
  • Raziskovalec lahko sodeluje le z eno projektno prijavo.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.

Vir: Univerza v Ljubljani