Delavnica: Vključujmo tudi izključene

Karitas vabi na delavnico “Vključujmo tudi izključene”, ki bo potekala v četrtek, 18. 6. 2020, ob 10.00 preko aplikacije Zoom.  

Na delavnici bodo:  

  • Predstavili mednarodni projekt INVOLVED in rezultate študije, ki so jo izvedli med oktobrom 2019 in majem 2020 ter je raziskovala razmere dolgotrajne brezposelnosti v projektnih regijah v Sloveniji in Avstriji. 
  • Povzeli spremenjene okoliščine za dolgotrajno brezposelne osebe v času in tudi po koncu izrednih razmer zaradi epidemije Covid-19. 
  • Delili izkušnje strokovnih delavcev in poznavalcev skupin dolgotrajno brezposelnih, med katerimi posebno pozornost namenjajo osebam s težavami v duševnem zdravju, zasvojenim, brezdomnim in ženskam, ki so žrtve nasilja. 
  • Predstavili dobro prakso zaposlovanja v Avstriji (Caritas Steiermark). 
  • Izmenjali informacije, znanja, veščine s predstavniki organizacij in posamezniki, ki aktivno delujejo na področju nevladnih organizacij, javnih inštitucij, zasebnih zavodov in se srečujete z dolgotrajno in težje zaposljivimi osebami. 

Delavnica je del aktivnosti mednarodnega projekta socialnega vključevanja INVOLVED, ki ga sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in se izvaja v okviru programa sodelovanja Interreg ter povezuje tri slovenske in dve avstrijski Karitas. 

INVOLVED je projekt, ki preko prostovoljskega udejstvovanja in inovativnih oblik zaposlitve pomaga težje zaposljivim pri vključevanju v družbo. 

Prijavnico in več informacij lahko najdete tukaj