Horizon 2020: Razpis za zbiranje predlogov

Eden izmed ključnih ciljev programa Obzorje 2020 je reševanje družbenih izzivov ter pomagati premostiti vrzeli med raziskavami in trgom, npr. pomagati inovativnim podjetjem pri razvoju novih tehnoloških rešitev in ponuditi rešitve v obliki uspešnih izdelkov, ki imajo visok tržni potencial.

V okviru prednostne naloge Odlična znanost, programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020, je objavljen javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega raziskovalnega sveta (ERC) za potrditev koncepta za leto 2018.

V okviru razpisa bo Evropski raziskovalni svet vrhunskim mladim evropskim raziskovalcem in raziskovalkam dodelil nepovratna sredstva za začetek njihove samostojne poti.

Roki prijave: 16. januar 2018, 18. april 2018 in 11. september 2018 (do 17.00).

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni vsi pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom EU, vse mednarodne evropska interesna organizacija, vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.