Javni razpis Ministrstva za kulturo za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2017/2018

Ministrstvo za kulturo je objavilo Javni razpis za štipendije za specializirane poklice v kulturi 2017/2018.

Sredstva bodo namenjena za:

  • štipendije za podiplomski študij v tujini za specializirane poklice v kulturi s pričetkom v študijskem letu 2017/2018,
  • štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za pridobitev dodatnih znanj, potrebnih za opravljanje specializiranih poklicev v kulturi, ki traja od 3 do 12 mesecev v časovnem obdobju med 1. 9. 2017 in 31. 10. 2018, za katerega izobraževalna institucija izda potrdilo o zaključenem programu.

Prijavitelj mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje:

  • na javni razpis je podal le eno vlogo (za eno štipendijo, in sicer za eno stopnjo podiplomskega študija v tujini oziroma eno usposabljanje ali izobraževanje v tujini);
  • ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
  • ni starejši od vključno 29 let (upošteva se letnica rojstva: 1988 za štipendijo za študij in 1989 za štipendijo za usposabljanje);
  • študijski oziroma izobraževalni obisk v tujini ne temelji na katerem izmed evropskih programov mobilnosti;
  • v času štipendiranja ne bo upravičen do katere izmed štipendij iz zakona, ki ureja štipendiranje v Republiki Sloveniji, ali do štipendije oziroma drugih prejemkov za študij oziroma usposabljanje ali izobraževanje iz državnega ali občinskih proračunov Republike Slovenije ali evropskih sredstev;
  • v primeru, da je bil pogodbena stranka ministrstva, mora imeti izpolnjene vse zapadle pogodbene obveznosti iz preteklih pogodb (v primeru pogodbe o štipendiranju mora imeti zaključen študij, za katerega je prejemal štipendijo, kar dokazuje z ustreznim dokazilom);
  • v času študija oziroma izobraževanja ali usposabljanja bo prebival v državi, v kateri se izvaja študij oziroma izobraževanje ali usposabljanje;
  • ni študij oziroma izobraževanje ali usposabljanje na daljavo oziroma on-line študij.

Glede posebnih pogojev glej razpisno dokumentacijo. Rok prijave je 11. 6. 2018.

Več informacij najdete tukaj.