Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022

Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2021/2022 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2021/2022 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

• izkazati vsaj en izjemni dosežek in hkrati

• ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Rok za oddajo vlog je za dijake petek, 17. 9. 2021, in za študente petek, 8. 10. 2021.

Več informacij lahko najdete tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije