Javni razpis za izbor kulturnih projektov bivanja in ustvarjanja v umetniških rezidencah v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju

Predmet javnega razpisa je zbiranje projektov prijaviteljev, ki delujejo v umetnosti in kulturi, za bivanje in ustvarjanje v umetniških rezidencah Ministrstva za kulturo RS v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju, ki jih bo v letu 2019 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2019, ki vključuje:

  • financiranje stroškov najemnine, tekočih stroškov, ki so povezani z uporabo stanovanja, stroškov rednega vzdrževanja in osnovne opreme umetniških rezidenc v Berlinu, Londonu, New Yorku in na Dunaju ter
  • povračilo potnih stroškov za izbrane prijavitelje in sicer za Berlin v višini največ 250 EUR neto, za London v višini največ 250 EUR neto, za Dunaj v višini največ 150 EUR neto ter za New York v višini največ 800 EUR neto v primeru enega prijavitelja ali največ 700 EUR neto na osebo v primeru skupinskega rezidenčnega bivanja.

Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe, ki delujejo na razpisnih področjih, imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok za prijavo je 30. oktober 2018.

Razpisno dokumentacijo najdete tukaj.