Kinotečni filmski krožek: Zgodbe v prostoru

Slovenska kinoteka vabi, da pridružite filmskem krožku Zgodbe v prostoru, kjer se bo predstavilo različne vidike, prvine in pomene prostora v filmu. Poseben poudarek bo na podobah mesta v filmu.

Krožek obsega 5 srečanj, ki bodo med marcem in aprilom 2022 potekala v prostorih Slovenske kinoteke na Miklošičevi 28. Na tematsko zastavljenih predavanjih se bo obravnavalo koncept prostora v filmu, kot tudi umetnosti na sploh. Predavanja bo spremljal ogled filmov in filmskih odlomkov, čemur bo sledil skupinski razgovor. Udeleženke in udeleženci bodo na predavanju dobili tudi seznam priporočene literature in gradiv, s katerimi bodo lahko še dodatno poglobili svoje znanje. Udeleženci bodo tekom srečanj razmišljali kako na kreativen način uporabiti prostore, ki so jim dostopni in jih dobro poznajo in tako oblikovali svojo filmsko zgodbo, ki jo bodo predstavili ob zaključku krožka.

Krožek je namenjen vsem, ki jih zanima na novo, ali bolj poglobljeno spoznati vidike filmske estetike, podobe in uporaba vizualnih elementov ter prostorov, skozi katere lahko na kreativne načine podajamo filmsko pripoved.

Več informacij o krožku je na voljo tukaj.

Vir: Slovenska kinoteka