Vabilo na prvo regijsko posvetovanje za pripravo resolucije o Nacionalnem programu za mlade

Mladinska mreža MaMa vabi na prvo regijsko posvetovanje za pripravo resolucije o Nacionalnem programu za mlade.

Letošnje leto je evropsko leto mladih. Evropska komisija je leto 2022 posvetila mladim in tako postavila v ospredje pomen mladih in s tem tudi ponudila priložnost, da se sliši glas mladih.

Temeljni cilj Resolucije o Nacionalnem programu za mladino (NPM) je zagotoviti medsektorsko usklajen pristop do problemov, s katerimi se soočajo mladi. Gre za krovni dokument, v katerem so zajete glavne problematike mladih ter javno-politični ukrepi kot rešitve izzivov mladih.

Posvetovanja in delavnice bodo potekala sproščeno po metodologiji svetovne kavarne, kjer  boste  na različnih postajah  obravnavali določene tematike po principu proste razprave in viharjenja možganov. Vsaka izmed postaj bi pokrila eno izmed vsebin za mlade: izobraževanje (formalno in neformalno-mladinski sektor), zaposlovanje in podjetništvo, bivanjske razmere mladih, zdravje in dobro počutje (v širšem pomenu – tudi šport), okolje in trajnost, mladi in družba ter pomen mladinskega sektorja, ter kultura, ustvarjalnost, dediščina in mediji.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Mladinska mreža MaMa