Kreativni razcvet Primorske: nov študijski program s področja umetnosti in oblikovanja

19. decembra 2019 je Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta dobila nov akreditiran študijski program s področja umetnosti in oblikovanja.

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je decembra Univerzi na Primorskem podelil akreditacijo univerzitetnemu študijskemu programu Vizualne umetnosti in oblikovanje.

Študijski program predstavlja sintetično povezanost izbranih likovnih zvrsti, ki so medsebojno povezane v skupen koncept raziskovanja in ustvarjanja podobe-prostora.

Cilj študijskega programa je, da po uspešnem zaključku študija študenta usposobi za samostojno umetniško ustvarjanje, udejstvovanje in delovanje. S študijskim programom bo študent pridobil znanja in veščine s področja umetniškega ustvarjanja, produkcije in kritično refleksijo kulturno-umetniške vloge v družbi.

Študijski program je zasnovan izrazito interdisciplinarno tako z vidika razumevanja in razvoja umetniške produkcije ter teoretično-zgodovinskih predpostavk, ki to produkcijo pogojuje.

Študijski program povezuje temeljne vsebine izbranih likovnih zvrsti v zaokroženo celoto znanja in s tem zagotavlja razumevanje medijskega nosilca umetniškega izražanja, sosedno povezanost ter možnost transcsediranja s tem povezanega umetniško-kulturnega koda, kot posledica zgodovinskega razvoja posameznih umetniških praks ter zmožnost prenosa likovno-teoretskih načel v kulturne in kreativne industrije.

Tako bodo novi diplomanti, ki bodo na Univerzi na Primorskem, Pedagoški fakulteti zaključili prvo bolonjsko stopnjo pridobili naziv diplomiran vizualni umetnik in oblikovalec (UN) oz. diplomirana vizualna umetnica in oblikovalka (UN).

Znanja, ki jih ponuja predlagani študijski program s področja vizualnih in uporabnih umetnosti (z integrirano produkcijo), zagotavljajo diplomantu zaposlitvene možnosti tako v gospodarstvu kot v negospodarstvu; predvsem pa je cilj oblikovanje avtonomnih posameznikov (umetnikov/kulturnikov), ki bodo zasledovali samostojno umetniško kariero in s tem prispevali k razvoju področja umetnosti in kulture.

Namen študijskega programa je izobraziti diplomanta, ki bo razvijal lastno umetniško produkcijo in s tem prispeval k slovenski umetnostni in kulturni identiteti doma in v mednarodnem prostoru. Obenem pa bo diplomant zaposljiv tudi v storitvenih dejavnostih, ki izkazujejo potrebno po vizualnem in oblikovalskem znanju (oglaševanje in trženje, vizualne komunikacije, dizajn, kreativne industrije itd.).  

Za več informacij se lahko obrnete na Andrejo Perčič, samostojno strokovno delavko, na 05 66 31 257 ali andreja.sopic@pef.upr.si.

Spletno stran novega študijskega programa najdete tukaj.