Mednarodni raziskovalni študentski tabor: Mikrofon podnebju

CIPRA organizira mednarodni raziskovalni študentski tabor – Mikrofon podnebju: znanje in kompetence za komuniciranje podnebnih sprememb.

Z mednarodnim raziskovalnim študentskim taborom se bo oživil prostor za opolnomočenje, izmenjavo mnenj, razpravo, mreženje in kritičen razmislek o trenutnih ukrepih, politikah, metodologiji in praksah prehoda na nizkoogljično družbo oz. življenja znotraj planetarnih zmožnosti. Hkrati se bo krepilo zavest o moči posameznika in množice pri reševanju podnebnih in ostalih okoljskih izzivov.

Seznanjeni boste s podnebnimi vsebinami na področju prometa, kmetijstva, gospodarstva, oblikovanja podnebnih politik, razumevanja in komunikacije podnebnih sprememb ter evropskih finančnih mehanizmov.

Tabor je namenjen vsem študentom, ki želijo svoje znanje, zavedanje in komunikacijo podnebnih sprememb poglobiti in podpreti s kompetencami, potrebnimi za prehod v nizkoogljično družbo.

Program in prijava so na voljo tukaj.

Vir: CNVOS