Objavljena sta javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za leto 2020/2021

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 26. 6. 2020, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za leto 2020/2021. 

Objavljena sta: 

  • Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021, ki je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj 
  • Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po ZŠtip za študijsko leto 2020/2021, ki je namenjen Zoisovim štipendistom, ki so štipendijo pridobili po starem zakonu ZŠtip (torej najkasneje v študijskem letu 2013/2014) in ne prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj 

Rok za oddajo vlog za dijake_inje je 7. 9. 2020, za študente_ke pa 7. 10. 2020.  

Novico lahko najdeš tukaj