Obzorje Evropa: Doktorske in podoktorske štipendije ukrepov Marie Skłodowske-Curie

Evropska komisija je 12. oktobra v okviru Obzorja Evropa, okvirnega programa za raziskave in inovacije (2021–2027), objavila napoved javnega razpisa za doktorske in podoktorske štipendije ukrepov Marie Skłodowske-Curie – za krepitev ustvarjalnega in inovativnega potenciala raziskovalcev, ki želijo pridobiti nova znanja in spretnosti z naprednim usposabljanjem ter mednarodno, interdisciplinarno in medsektorsko mobilnostjo.

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje Evropa so upravičeni:

  • vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije;
  • vsaka mednarodna evropska interesna organizacija;
  • vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu.

Celotna razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.

Vir: CNVOS