Poletne šole tujih jezikov

Center za pedagoško izobraževanje vabi k vpisu v Poletno šolo tujih jezikov.

Spodbujanje večjezičnosti, tako na ravni posameznikov in posameznic kot družbe, je eden od pomembnih poudarkov evropske jezikovne politike.

Kot opozarja Skupni evropski jezikovni okvir, posameznik oz. posameznica “jezikov in kultur v miselni predstavi ne ločuje kot nečesa samostojnega in posebnega, temveč gradi sporazumevalno zmožnost, h kateri prispevajo celotno znanje in izkušnje z jezikom ter v kateri se vsi jeziki povezujejo in medsebojno delujejo”.

Poletne šole stremijo k večjezičnosti in povezovanju jezikov prek uresničevanja didaktičnega načela raznojezičnosti. V okviru šestih poletnih šol se boste lahko srečali s kar 22 jeziki.

Pri vsaki šoli bo v smislu pluralističnih pristopov del časa namenjen povezovanju med jeziki na ravni besedišča, struktur, spretnosti, učnih strategij in kultur, preostanek ur pa bo razdeljen med vse vključene jezike, ki jih boste tako spoznavali tudi ločeno.

Cena poletne šole je:

  • 129 € (z DDV-jem) za dijak(inj)e in študent(k)e UL,
  • 179 € (z DDV-jem) za druge udeležence in udeleženke.

Rok za prijavo je 18. 6. 2021. 

Več o vpisu lahko najdete tukaj.

Vir: Center za pedagoško izobraževanje