Politika štipendiranja dopolnjena z novimi izobraževalnimi programi

Vlada RS je dopolnila Politiko štipendiranja (2015-2019) z novimi programi, za katere bo prav tako možno pridobiti štipendijo za deficitarne poklice na novem razpisu, ki bo objavljen v januarju 2017.

Med deficitarna področja za katere bodo razpisane štipendije za deficitarne poklice so tako dodani naslednji izobraževalni programi:

  • Strojništvo in obdelava kovin- instalater strojnih instalacij.
  • Tekstilna, konfekcijska, čevljarska in usnjarska tehnologija – tapetnik.
  • Steklarstvo in porcelanarstvo – steklar.
  • Operativna gradnja – izdelovalec/izdelovalka suhomontažne gradnje in tesar.

Nov razpis za štipendije za deficitarne poklice bo objavljen v januarju 2017.

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Štipendija znaša 100 EUR mesečno. Vsako leto je podeljenih do 1000 štipendij.

Deficitarna štipendija se lahko dodeli hkrati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Več informacij o štipendijah za deficitarne poklice.

Vir: Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije