Predavanje: Pasti trgovine z ljudmi

Trgovanje z ljudmi je izkoriščanje ljudi z namenom zaslužka. Gre za suženjstvo 21. stoletja in eno izmed dejavnosti mednarodno organiziranega kriminala. Dogaja se tudi v Sloveniji.

Najpogostejše oblike TzL pri nas so izkoriščanje prostitucije, siljenje v beračenje, delovno izkoriščanje ter prisilne/dogovorjene poroke.

Društvo Ključ – center za boj proti trgovini z ljudmi je edina specializirana nevladna organizacija, ki deluje na področju boja proti trgovanja z ljudmi.

Pridružite se jim na odprtem predavanju, ki poteka v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja 2019 in o omenjeni tematiki izvedite več.

Spletno stran društva Ključ najdete tukaj.