Ranljivost: med ustvarjalnostjo in duševnim zdravjem

Vabljeni na predavanje Ranljivost: med ustvarjalnostjo in duševnim zdravjem, Varje Hrvatin, Maše Radi Buh in Jakoba Ribiča, soustvarjalcev oddaje Teritorij teatra na Radiu Študent.

V predavanju bo v ospredju kritičen prikaz prevladujoče ideologije, ki nas danes prepričuje, da so problemi duševnega zdravja stvar posameznika, ne pa okolja, v katerem živi in dela – v skladu s sodobno ideologijo “nenehnega delanja na sebi” razreševanje psiholoških stisk postane dolžnost posameznika.

Zdi se, da so za umetniško delovanje najznačilnejši prav tisti načini dela, ki posamezniku povzročajo največ stresa in psiholoških stisk. Odgovorilo se bo na vprašanja, ali obstaja korelacija med stopnjo duševnih stisk in prevladujočimi oblikami umetnikovega dela, ki niso povezane z naravo njegovega dela.

Več informacij o predavanju je na voljo tukaj.

Vir: Zavod Maska