Razpis za štipendije Iskrameco

Objavljen je razpis Iskrameco za študijsko leto 2020/21 za študente_ke naslednjih smeri:  

 • magister inženir elektrotehnike (6 štipendij); 
 • magister inženir računalništva in informatik (4 štipendije); 
 • diplomirani inženir elektrotehnike (4 štipendije); 
 • diplomirani inženir računalništva in informatike (4 štipendije). 

V Iskraemecu štipendistu_ki nudijo: 

 • dobro štipendijo, 
 • praktično delo pod strokovnim mentorstvom, 
 • mentorstvo pri izdelavi zaključne naloge, 
 • možnost osebnega in strokovnega razvoja, 
 • udeležbo na strokovnih izobraževanjih in 
 • zaposlitev po končanem študiju. 

 
Prijava naj vsebuje: 

 • kratek življenjepis (tudi izkušnje in dosežke), 
 • potrdilo o vpisu, 
 • potrdilo o opravljenih izpitih, 
 • morebitna priporočila ter 
 • kopijo priznanj in pohval za dosežke med dosedanjim študijem. 

 
Prijavo z ustreznimi dokazili lahko posredujete: 

 • po pošti na naslov Iskraemeco, d.d., Upravljanje s talenti, Savska loka 4, 4000 Kranj, 
 • na e-naslov razvoj.kadrov@iskraemeco.com, 
 • ali izpolnite obrazec, ki ga najdete tukaj.  

Rok za oddajo prijave je 16. 6. 2020. 

Poziv lahko najdeš tukaj.