Sofinanciranje podoktorskega raziskovalnega izobraževanja na European University Institute (EUI)

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenija je objavil razpis, katerega predmet je sofinanciranje enoletnega podoktorskega izobraževanja na European University Institute enemu vlagatelju, ki bon a podoktorsko raziskovalno izobraževanje sprejet in se bo nanj vpisal v študijskem letu 2020/2021.

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • državljani Republike Slovenije in njihovi vzdrževani družinski člani s prebivališčem v Republiki Sloveniji;
  • državljani Republike Slovenije s prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so pripadniki avtohtone italijanske ali madžarske narodne skupnosti;
  • državljani držav članic Evropske unije in njihovi vzdrževani družinski člani s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji;
  • delavci migrant Evropske unije, ki so državljani druge države članice Evropske unije, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani, ki prebivajo v Republiki Sloveniji;
  • obmejni delavci, ki so državljani države članice Evropske unije in prebivajo v druži državi čanici Evropske unije, če so zaposleni ali samozaposleni v Republiki Sloveniji, in njihovi vzdrževani družinski člani za izobraževanje v Republiki Sloveniji;
  • državljani tretjih držav, ki so pridobili status rezidenta za daljši čas;
  • državljani držav članic Evropske unije, ki izkažejo vsaj petletno neprekinjeno prebivanje v Republiki Sloveniji neposredno pred rokom za prijavo na javni razpis, po katerem uveljavljajo štipendijo.

Rok za prijave traja do vključno z 31. 3. 2020.  

Več informacij lahko najdeš tukaj.