Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2020

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis štipendij za študij v tujini za leto 2020.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje izbranih vlagateljev za študij na tuij izobraževalnih ustanovah posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski in podiplomski študij.

Prijave so že v teku in trajajo do vključno 15. 4. 2020.

Več informacij, razpisno dokumentacijo in prijavni obrazec najdeš tukaj.