Uvodno spletno izobraževanje za prostovoljce_ke

Slovenska filantropija je pripravila brezplačno spletno izobraževanje za prostovoljce_ke.  

Teme, ki jih bodo obravnavali so sledeče:  

  • kaj je prostovoljstvo in kakšna je njegova vloga v družbi, 
  • motivacija prostovoljca, 
  • odnos med prostovoljcem in uporabnikom ter delo z ranljivimi skupinami, 
  • komunikacija, 
  • pravice in odgovornosti prostovoljca, 
  • etična načela v prostovoljstvu, 
  • prostovoljstvo v praksi. 

Vsi_e, ki bi si želeli_e vključiti v spletno izobraževanje lahko izpolnejo obrazec za prijavo, ki ga lahko najdeš tukaj.  

Izobraževanje je brezplačno, dodatna navodila pa bodo podana na vaš elektronski naslov.  

Po opravljenem  spletnem izobraževanju imate možnost opraviti tudi preizkus znanja in ob koncu prejeti potrdilo o uspešno opravljenem izobraževanju. 

Več informacij lahko najdeš tukaj