Javni poziv za člane komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami

Objavljen je javni poziv h kandidiranju strokovnjakov za člane in predsednike komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji za obdobje 1. 9. 2023 – 31. 8. 2027.

Član komisije je lahko oseba, ki je zaključila univerzitetni študijski program defektologije, specialne ali rehabilitacijske pedagogike, socialne pedagogike ali psihologije ali magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave), specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer tiflopedagogika in specifične učne težave), logopedija in surdopedagogika, socialna pedagogika ali psihologija lahko pa tudi, kdor je končal univerzitetni študijski program medicine ali splošne medicine ali enovit magistrski študijski program druge stopnje medicine ali splošne medicine in ima specializacijo iz pediatrije ali otroške in mladostniške psihiatrije ter najmanj pet let delovnih izkušenj na področju strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebam.

Član komisije mora imeti najmanj pet let delovnih izkušenj na področju strokovnega dela z otroki s posebnimi potrebami oziroma najmanj tri leta, če je to potrebno za nemoteno delovanje komisije.

Predsednik ali predsednica komisije je lahko oseba, ki je zaključila univerzitetni študijski program defektologije, specialne ali rehabilitacijske pedagogike, socialne pedagogike ali psihologije ali magistrski študijski program druge stopnje specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer posebne razvojne in učne težave), specialna in rehabilitacijska pedagogika (smer tiflopedagogika in specifične učne težave), logopedija in surdopedagogika, socialna pedagogika ali psihologija.

Naloge in pristojnosti predsednika in članov komisij prve stopnje ter način plačila za opravljeno delo so opredeljeni v Navodilih o delu komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na prvi stopnji, ki so na voljo tukaj.

Vir: CNVOS