Javni razpis Jak za izbor prejemnikov delovnih štipendij s področja literarne kritike za leto 2021

Javna agencija za knjigo Republike Slovenije objavlja javni razpis, katerega predmet je izbor prejemnikov in dodelitev delovnih štipendij literarnim kritikom s statusom samostojnega kulturnega ustvarjalca.

JAK bo delovne štipendije literarnim kritikom v letu 2021 podelila v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:

  • podpora samozaposlenim na področju literarne kritike;
  • prispevek k razvoju literarne kritike, vrednotenju in refleksiji književnosti in kakovosti knjižnih del.

Na javni razpis se lahko prijavijo samozaposleni v kulturi, ki so na dan objave javnega razpisa vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi pri Ministrstvu za kulturo RS ter so v obdobju 2020–2021 objavljali književne kritike v literarnih revijah, na kulturnih straneh dnevnega tiska in v drugih tiskanih ali spletnih medijih s kulturnimi vsebinami v slovenskem jeziku. 

Razpisno dokumentacijo lahko najdete tukaj.

Vir: JAK