Razpis za bivalno rezidenco za mlade v rezidenčnem in ustvarjalnem centru MGLC Švicarija

Javni zavod Mednarodni grafični likovni center objavlja Javni razpis za oddajo bivalne rezidence za mlade umetnike v MGLC Švicarija v najem. Rezidenca je namenjena ustvarjalcem do 35. leta starosti, ki aktivno delujejo na področju sodobnih vizualnih umetnosti.

Namen javnega razpisa je ustvarjalcu ali ustvarjalki oddati v najem atelje za obdobje dveh let in s tem omogočiti optimalne pogoje za ustvarjanje.

Z izbranim prijaviteljem ali prijaviteljico bo sklenjena pogodba o uporabi rezidence brez plačevanja najemnine, vendar z obveznostjo rednega plačevanja stroškov vzdrževanja, upravljanja in drugih stroškov, ki bi nastali med trajanjem uporabe.

Na razpis se lahko prijavijo mladi, ki:

  • izkazujejo visok nivo kvalitete in izvirnosti dosedanjega dela na področju sodobnih vizualnih umetnosti v zadnjih treh letih (2018–2020);
  • predstavijo izviren, relevanten in izvedljiv program dela za čas dvoletnega bivanja;
  • imajo stalno ali začasno prebivališče prijavitelja v Republiki Sloveniji;
  • so stari do 35 let;
  • niso najemniki stanovanja ali ateljeja v lasti Mestne občine Ljubljana oziroma lastniki stanovanja ali ateljeja v Mestni občini Ljubljana.

Več o prijavi na razpis lahko najdete tukaj.

Vir: MGLC