Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti

Ministrstvo za kulturo je objavilo razpis, katerega predmet je sofinanciranje kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v letu 2021.

Sofinanciranje je namenjeno podpori kulturnih projektov na področju uprizoritvenih umetnosti, ki so v javnem interesu in so prepoznani kot vrhunski ter nujno potrebni za uresničevanje načel raznovrstnosti in dostopnosti javnih kulturnih dobrin, podpori delovanju in razvoju vrhunskih ustvarjalcev in izvajalcev, spodbujanju sodelovanja ustvarjalcev s statusom samozaposlenega v kulturi ter spodbujanju razvoja uveljavljajočih se nadarjenih ustvarjalcev.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • nevladne kulturne organizacije, katerih programi niso bili izbrani na javnem razpisu JPR-PROG-2018-2021 oziroma katerih prijavljeni projekti niso vključeni v sklop večletnih kulturnih projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu, oznaka JPR-VP-18-21;
  • samozaposleni v kulturi in druge fizične osebe, ki delujejo na razpisnem področju uprizoritvenih umetnosti.

Več informacij glede razpisa lahko najdete tukaj.

Vir: Ministrstvo za kulturo