Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS išče nove sodelavke_ce

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS išče nove sodelavke_ce za poklice Višji svetovalec področja III in Področni svetovalec I.

Področni svetovalec I, v Sektorju za izvajanje dejavnosti, v Oddelku za pravice delavcev v primeru insolventnosti delodajalca in za zagotavljanje pravice otrok do nadomestila preživnine – DM 124, opravlja naslednje naloge:

 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s delovnega področja oddelka,
 • samostojna priprava analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
 • vodenje in odločanje v zahtevnejših upravnih postopkih,
 • sodelovanje v delovnih skupinah in komisijah,
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog po nalogu vodje oddelka.

Rok prijave je 25. 6. 2022.

Višji svetovalec področja III, v Sektorju za podporo dejavnosti, v Oddelku za koordinacijo kohezijske politike – DM 357, opravlja naslednje naloge:

 • sodelovanje pri pripravi operacij in potrebne dokumentacije,
 • podpora pri izvedbi programov,
 • podpora spremljanju izvajanja pogodb,
 • pomoč pri pripravi finančno-računovodske dokumentacije za pripravo zahtevkov,
 • sodelovanje pri preverjanjih na terenu,
 • vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih,
 • sodelovanje pri vodenju postopkov izterjav in izvršb,
 • pomoč pri izvedbi drugih aktivnosti,
 • sodelovanje v postopkih izbora na javnih razpisih in javnih povabilih (članstvo v strokovnih komisijah),
 • izvajanje drugih nalog na področju kohezijske politike po nalogu nadrejenega.

Rok prijave je 21. 6. 2022.

Podrobnejše informacije so na voljo v razpisih tukaj.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS