Javno posvetovanje EU o izobraževanju in usposabljanju za okoljsko trajnost

Evropska komisija pripravlja predlog priporočila Sveta o izobraževanju za okoljsko trajnostnost. Cilj tega vprašalnika je zbrati zamisli in mnenja posameznic in posameznikov ter organizacij o tej pobudi, ki naj bi jo Komisija sprejela jeseni 2021.

Zanimajo jih mnenja državljanov, izobraževalcev, raziskovalcev, vladnih in nevladnih organizacij (mednarodnih, evropskih, nacionalnih, regionalnih in lokalnih) ter deležnikov na področju izobraževanja in usposabljanja.

Spletni vprašalnik najdete tukaj.

Vir: Evropska komisija