Anketa: Vpliv zaznanega stresa in ekonomske percepcije na politično zaupanje v času COVID-19

Vabljeni k sodelovanju v kratkem vprašalniku na temo vpliva zaznanega stresa in ekonomske percepcije na politično zaupanje Slovencev v času Covid-19, ki se izvaja v okviru magistrskega dela na Maastricht Univerzi.

K sodelovanju v raziskavi še posebej vabijo zaposlene v nevladnih organizacij.

Vprašalnik je dostopen tukaj.

Vir: CNVOS