Niz dogodkov “Tedna dobrodošlice” za krepitev odprte družbe

Platforma SLOGA vabi na “Teden dobrodošlice”, niz dogodkov med 13. in 18. septembrom 2018 v Ljubljani, ki naslavljajo krepitev podpornega okolja, ki sprejema begunce (welcoming environment), s ciljem omogočanja vključevanja priseljencev v novo okolje.

Cilj dogodkov “Tedna dobrodošlice” je prispevati k odprti družbi in spoštovanju vrednosti raznolikosti.

Dogodki bodo naslovili številna vprašanja, od krepitve podpornega okolja in vloge civilne družbe pri teh prizadevanjih, vključevanja beguncev ter prehoda od institucionalnega bivanja do samostojnega življenja, otrok v migraciji do spreminjanja diskurza o migracijah in begunstvu.

S to široko paleto vprašanj so dogodki v okviru “Tedna dobrodošlice” namenjeni krepitvi medkulturne strpnosti, razumevanju kompleksnosti migracij in ozaveščanju o prispevku priseljencev k razvoju družbe z namenom krepitve odprte družbe in podpornega okolja za vključevanje priseljencev.

Spletno prijavnico in podrobnosti programa najdete tukaj.