Podcasti ob zaključku projekta Aware and Active

Ob zaključku triletnega projekta nacionalnih agencij programa Erasmus+: Mladi v akciji Aware and Active so n Zavodu Movit posneli serijo štirih podcastov, ki naslavljajo teme projekta iz različnih perspektiv, in sicer:

  • medijsko poročanje o beguncih,
  • politična participacija mladih,
  • o projektu Aware and Active;
  • mladinske izmenjave in solidarnostni projekti.

Glavni cilji projekta so bili preprečevanje nasilne radikalizacije in spodbujanje demokratičnih vrednot, osnovnih pravic, medkulturnega razumevanja in aktivnega državljanstva mladih ter povečati kritično mišljenje in medijsko pismenost med mladimi.

V okviru projekta so mladi na Laboratorijih idej zasnovali svoje lastne aktivnosti v lokalnih skupnostih za spodbujanje odprtih in vključujočih skupnosti, ki so jih kasneje ob podpori projekta tudi izvedli. Oblikovali so tudi svoja sporočila, ki so jih na mednarodnih dogodkih delili z mladimi iz drugih držav, v katerih je potekal projekt (Avstrija, Finska, Estonija, Italija in Makedonija).

Kampanja #youngtogether, ki je bila zasnovana ob zaključku projekta, širi ideje in sporočila mladih in spodbuja razpravo med mladimi pri soustvarjanju vključujočih skupnosti in participaciji. Mladi so vabljeni, da svoje ideje realizirajo tudi v okviru programov Erasmus+: Mladi v akciji in Evropska solidarnostna enota, predvsem v okviru mladinskih izmenjav in solidarnostnih projektov.

Podcaste lahko poslušate in si jih prenesete tukaj