Priložnost za zaposlitev mladih: Predsedovanje Slovenije EU

Vlada Republike Slovenije vabi k sodelovanju kandidate in kandidatke za delo v posebnem vladnem projektu Predsedovanje Republike Slovenije Svetu EU 2021.

Predsedovanje Svetu Evropske unije države članice Evropske unije izvajajo po načelu polletne rotacije. Slovenija bo predsedovala Svetu EU v drugi polovici leta 2021.

Bistvena za uspešno izvedbo predsedovanja je tudi zaposlitev oseb, ki bodo izvajale naloge v zvezi s predsedovanjem. Poseben izziv so delovna mesta, neposredno povezana z nalogami in delovnimi področji ministrstev in vladnih služb, še zlasti na področjih evropskih vsebin in odnosov z javnostjo, organizacije dogodkov in promocije države ter prevajanja in tolmačenja.

Predvidena je takojšnja zaposlitev (ali po dogovoru) za določen čas oziroma do najdlje 31. marca 2022. 

Prijave sprejemajo do 20. decembra 2019 na naslov gp.kpv@gov.si.

Podrobnosti najdete tukaj.