Psihološka svetovalnica Filozofske fakultete

Filozofska fakulteta vabi študente v psihološko svetovalnico, ki je začela delovati v okviru Oddelka za psihologijo Filozofske fakultete, pod vodstvom asist. Polone Jančar. Svetovalnica študentom Filozofske fakultete nudi psihosocialno podporo v obliki individualnih srečanj, kmalu pa tudi preko uporabnih delavnic in podpornih skupin. V psihološki svetovalnici sodelujejo tudi študentje psihologije.

Kontaktirajte jih lahko preko e-pošte psiholoska.svetovalnica@ff.uni-lj.si in dogovorili se boste za termin prvega srečanja.

Na študentsko svetovalnico se lahko obrnete v primeru:

  • stisk v povezavi z učenjem ali študijem,
  • občutkov tesnobe, anksioznosti ali paničnih napadov,
  • stisk v povezavi z osebnim ali družinskim življenjem,
  • težav s samopodobo in samozavestjo ali
  • želje po pogovoru z nekom v zaupnem in varnem okolju.

Svetovanje bo potekalo v živo, v prostorih nekdanje fotokopirnice pod Filozofsko fakulteto, desni vhod.

V posebnih primerih ali v stiski se lahko v svetovalnici zglasite tudi nenapovedano v času uradnih ur (sreda 9.00–12.00 in 14.0 –17.00).

Svetovanje je za študente Filozofske fakultete brezplačno.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta