Razpis za pripravo kampanje za krepitev civilne družbe v okviru projekta Katalizatorji

Sindikat Mladi plus objavlja razpis za pripravo kampanje za promocijo organizacij civilne družbe v okviru projekta Katalizatorji – zaposlovanje mladih za družbene spremembe. 

V času trajanja omenjenega projekta bodo na Sindikatu Mladi plus v sodelovanju z ostalimi organizacijami civilne družbe izvedli kampanjo za krepitev civilne družbe.  

Izziv, ki ga želijo nasloviti s kampanjo je predvsem slabo razumevanje vloge civilne družbe v javnosti. V zadnjih mesecih se napadi na nevladni sektor/civilno družbo stopnjujejo tako na ravni formalne politike kot na ravni splošne javnosti. Nevladniki in predstavniki civilne družbe so označeni kot neproduktivni, ‘delomrzneži’, ‘zažiralci proračuna’, da so sami sebi namen ipd.  

Gre za problem s splošnim ugledom nevladnega sektorja in civilne družbe nasploh, ki izhaja iz slabega poznavanja dela, ki ga opravlja ta sektor, in iz preslabe lastne promocije rezultatov dela ter širjenja dobrih zgodb. Prav tako menijo, da je civilna družba, vključno z nevladnim sektorjem, zelo nepovezana in atomizirana, v čemer pa tiči vsaj del težav, s katerimi se soočamo; če bi bili bolje povezani, bi se lažje in predvsem bolj učinkovito skupaj soočali s težavami. 

S kampanjo želijo doseči čim širšo javnost, predvsem pa tisti del javnosti, ki ima negativen ali neinformiran odnos do civilne družbe. Želijo si, da bi bila kampanja odmevna in vseprisotna (na terenu, v medijih, na spletu, z različnimi materiali …). Predvsem pa želijo h kampanji pritegniti čim več organizacij nevladnega sektorja/civilne družbe, da se pridružijo pri izpostavljanju lastnih uspešnih zgodb in predstavljanju lastnega dela. 

Iščemo nekoga, ki bo sodeloval pri pripravi zgoraj opisane kampanje. Izvajalec, ki bo izbran za pripravo kampanje, bo sodeloval pri: 

 •  vsebinskem snovanju kampanje, 
 • sestankih s partnerji projekta in usmerjevalno ekipo, 
 • kreativnem snovanju kampanje, določanju slogana, koncepta, 
 • pripravi kreativnih vsebin in produktov kampanje; glavni produkt kampanje lahko obsega pripravo vizualnih materialov (oblikovanje, grafike, CGP), video produkcije oz. video vsebin, besedil/pozivov, pripravo interaktivnih vsebin za na spletno stran, direktne akcije ipd. Potencialni stroški tiska oziramo posebnih materialov se bodo pokrili iz drugih postavk, 
 • identifikaciji in doseganju ciljnih skupin, 
 • operativni izvedbi kampanje, 
 • promociji kampanje, 
 • beleženju rezultatov kampanje. 

Časovni načrt priprave kampanje bo določen naknadno med izbranim ponudnikom in projektno ekipo, kampanja pa bo trajala najdlje do konca trajanja projekta, tj. 15. 9. 2021. 

V okviru kampanje bomo izvedli tudi dva dogodka, ki naj se upoštevata pri snovanju koncepta: 

 • Simpozij s predstavniki civilne družbe (okoli 50 oseb), predviden čas: prva polovica leta 2021. 
 • Zaključno konferenco, kjer bomo predstavili tudi rezultate kampanje (september 2021). 

Prijavijo naj se kandidati_ke, ki imajo dobro poznavanje naslednjih tem: 

 • civilna družba in nevladni sektor, 
 • delovanje civilne družbe, 
 • politični sistem, 
 • inovativni in provokativni pristopi pri naslavljanju družbenih problematik. 

Rok za oddajo pobude je sreda, 28. 10. 2020.  

Več informacij o razpisu lahko najdete tukaj