Pravica do nadomestila preživnine po novem tudi za polnoletne

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije obvešča, da prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije novost, in sicer uvaja pravico do nadomestila preživnine tudi za mlade, ki so starejši od 18.  

Mladi, ki so starejši od 18 let in na dan uveljavitve zakona, ne prejemajo nadomestila preživnine pri skladu, bodo za pridobitev pravice do nadomestila preživnine morali vložiti na sklad novo vlogo. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enako možnosti bo predpisalo obrazec in navodila za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine za mlade, ki so starejši od 18 let. Takoj, ko bodo navodila in obrazec objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije, jih bodo objavili tudi na spletni strani sklada, tukaj 

Ti bodo lahko pravico uveljavljali od 24. 10. 2020 dalje.  

Obrazec z navodili bo objavljen na spletni strani sklada. 
Več informacij lahko najdeš tukaj